Englsih Englsih
Anasayfa Hakkimda Yayinlar Ogrenciler Iletisim Linkler Foto Galeri
           

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

  Ensari, R., 2012. “Manyetik Verilerin Tilt Açıları ve Ayrık Dalgacık Dönüşümleri ile İzmit Körfezi Kuzeyi Çizgiselliklerinin Görüntülenmesi” . Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı.

  Sönmez, T., 2015. "Doğu Marmara Bölgesinin Litosfer Dinamiklerinin EGM08 Gravite Anomalileri , İzostazik ve Termomekanik analizlerle araştırılması".Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı.

  Çelik, M. 2018. EMAG2 Manyetik Anomalilerinin Sınır Analizlerinden Tuz Gölü ve Civarının Kabuk İçi Süreksizliklerinin Görüntülenmesi

  Apa, R., 2018 . Batı Karadeniz ve Istranca Masifi Civarında EGM08 Bouguer Anomalilerinin Ters Çözümünden Temel Kaya Yapısının Modellenmesi ve Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması

  Şiranun, S. 2018. Kentsel Dönüşüm ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Yapı Jeofiziği Uygulamaları

   

Yönetilen Doktora Tezleri :

  Doğan, M.B. 2019. EGM08 Bouguer Gravite Anomalilerinin Sınır Analizleri ile Orta Anadolu Kabuk İçi Süreksizliklerinin ve Deformasyonunun Modellenmesi

  Sayın, T.2019. EGM08 Bouguer Gravite Anomalileri ve Termomekanik Modellerle Orta Anadolu Bölgesi Litosfer Yapısının Araştırılması

 

 
 
 
 
 
Anasayfa| Hakkımda | Yayınlar | Öğrenciler | İletişim | Linkler | Foto Galeri