Englsih Englsih
Anasayfa Hakkimda Yayinlar Ogrenciler Iletisim Linkler Foto Galeri
YAYINLAR :          

Ulusal bildiriler:

Oruç, B. Tunç, B., Çaka, D., Sönmez ,T., 2015. Doğu Marmara Litosfer Dinamiklerinin EGM08 Bouguer Anomalileri ile Modellenmesi. Genç Yerbilimciler Kongresi 5-7 Haziran 2015 , İzmir.

Oruç, B. İki ve Üç Boyutlu Euler Dekonvolüsyonu ile Gravite Düşey Türev Verilerinden Jeolojik Süreksizliklerin Saptanması. Bildiri özetleri kitabı, s.68, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, 20–24 Ekim 2005, İzmir.

Oruç, B. Yatay Türev Analitik Sinyalleri İle Üç Boyutlu Manyetik Kaynakların Sınır Lokasyonlarının Saptanması. Sunular, s.70–77, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, 12-14 Mart 2003, Kocaeli

 Oruç, B. İzmit Körfezinin Kuzeyindeki Bir Bölgenin Temel Yapısının Analitik Sinyallerle Modellenmesi. Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı, s.172–176, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, 08–11 Ekim 2001, Ankara.

Oruç, B. ve Keskinsezer, A. Sönümlü SVD Algoritmasını Kullanarak İzmit Körfezi Gravite Anomalisinin Yorumu. Makaleler, s.124–136, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı (ATAG–4), Osmangazi Üniversitesi 16–17 Kasım 2000, Eskişehir.

Oruç, B. Euler Dekonvolüsyonu ile Graben ve Horst Tipi Temel Yapıların Manyetik Anomalilerinin Yorumu. Bildiriler kitabı, s.486–496, 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20–23 Ekim, 1999, Isparta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anasayfa| Hakkımda | Yayınlar | Öğrenciler | İletişim | Linkler | Foto Galeri