Englsih Englsih
Anasayfa Hakkimda Yayinlar Ogrenciler Iletisim Linkler Foto Galeri
YAYINLAR :          

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Oruç, B. Sonmez, T., 2017. Doğu Marmara Bölgesinin Moho Derinliklerinin Gravimetrik ve İzostazik Yöntemlerle Kestirimi ve Kabuk Denge Analizleri. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 38 (2), 115-128.

Oruç, B. , 2013. Determination of Horizontal Locations and Depths of Magnetic Sources Using Continuous Wavelet Transform. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 34, 177-190.

Oruç, B., 2012. Source Location and Depth Estimation Using Normalized Full Gradient of Magnetic Anomalies. Yerbilimleri,  Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, 33, 177-192.

Oruç, B., 2011. Interpretation of Magnetic Anomaly in the South of Lake Sapanca Using an Enhanced Local Wave Number Method. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1, 87-90.

Oruç, B., 2004. “Analitik Sinyal ve Werner Dekonvolüsyonu ile Güney Marmara Denizinin Manyetik Modellenmesi". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 45-60.

Oruç, B., 2004. “Poligonal Yapıların Gravite Düşey Türev Analitik Sinyaller ve Marquardt-Levenberg Ters Çözüm Yöntemi ile Modellenmesi". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 25-44.

Oruç, B., Canbay, M. ve Akpınar, H., 2004. “Arkeolojik Kalıntıların Manyetik Anomalilerinin Yatay Türev Analitik Sinyalleri ile Sınır Analizleri". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 61-68.

Oruç, B., Çakır, Ş. ve Sertçelik, İ., 2002. “Manyetik Anomalilerin Sınır Yığmasıyla Jeolojik Süreksizliklerin Belirlenmesi". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 39-45.

Oruç, B., 1999. “Werner Dekonvolüsyonu ile Gravite Türev Verilerinin Otomatik Yorumu". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 3, 25-38.

Oruç, B., 1998. “Marquardt-Levenberg Yöntemi ile Basit Şekilli Yapıların Doğal-Gerilim (SP) Anomalilerinin Yorumu ve Gürültü Analizleri". Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 8-19.

Oruç, B., Işık, M. and Keskinsezer, A. 1996. “A Gradient Technique For the Interpretation of Total Magnetic Anomalies of Dıke and Vertical Fault". Journal of Kocaeli University, Earth Science Section, 3, 103-110.

Oruç, B. 1994. “Sedimanter Basenlerin Gravite Anomalilerinin Hızlı Yorumunda Kolay Bir Yöntem". JEOFİZİK (TMMOB Jeofizik Müh.Odası Yayını, ISSN 0259-1472), 8, 71-75.

 

 
Anasayfa| Hakkımda | Yayınlar | Öğrenciler | İletişim | Linkler | Foto Galeri