Englsih Englsih
Anasayfa Hakkimda Yayinlar Ogrenciler Iletisim Linkler Foto Galeri
YAYINLAR :          

Uluslararası bildiriler

Oruç, B., Çelik, M., 2018. Imaging of Subsurface Lineaments from EMAG2 Magnetic Anomalies of Tuz Lake Basin and Surrounding. Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi. May 30- June 2, 2018, İzmir.

Oruç, B., Çelik, C., Zengin, K., Yücel, A.B. 2018. Seismic Risk Assessment of Marmara Region Using Local Geomagnetic Storm Index and Continuos Wavelet Transform of X Component of Geomagnetic Field. Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi. May 30- June 2, 2018, İzmir.

Oruç, B. 2018. Edge Interpretation Using Horizontal Gradient Magnitude, Tilt Angle and Continuous Wavelet Transform of Magnetic Anomalies of the Saros Bay and Surroundings, Turkey. International Science and Technology Conference. July 18-20, 2018, Paris.

Oruç, B., Sönmez, T., Ulutaş, E., Selim, H.H., Doğan, M.B. 2017. Crustal Compensation Rate In Central Anatolian Region And Comparison Of Seismic Activity. 9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS2017), 5-9 November 2017, Antalya, Turkey.

Oruç, B., Pamukçu, D., Sönmez,T., Ulutaş ,E., Selim, H.H., Doğan ,M.B. 2016.Mechanisms of Isostasic Compensation in Central Anatolian Lithosphere. ICENS International Conferenceon Engineering on Natural Sciences, 24-28 May, 2016 , Bosnia and Herzegovina

Oruç, B., Tunç,B., Çaka,D., Sönmez,T. Integrated geophysical-termomechanical madelling of the lithosphere in the east Marmara region, Turkey. The World Multidisciplinary Earth Sciences, 7-11 September 2015 Prague, Czech Republic

Oruç, B., Sönmez,T., Doğan,M.B. Van Gölü ve çevresindeki süreksizliklerin EGM08 bouguer anomalilerinin yatay türev genlikleri ve yatay türev tensör eğriselliklerinden araştırılması . 5.Uluslararası Deprem Sempozyumu , 10-12 Haziran2015 Kocaeli

Oruç, B., Gomez-Ortiz, D., Sertçelik, F. Estimation of effective elastic thickness of litosphere from bouguer coherence analysis of eastern anatolian and surrounding region.Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi , 25-27 Kasım 2013, Antalya

Oruç, B. Enhancement of linear features from gravity anomalies by using curvature gradient tensor matrix. 6th Congress of Balkan Geophysical Society - Budapest, Hungary 3-6 October 2011.

Oruç, B., Alpaslan, N. Pehlivanlı, B. 2011. Manyetik tilt açılarının yatay türev genliklerini kullanarak jeolojik kontak sınırlarının analizi. Türkiye 19. Uluslararası jeofizik kongre ve sergisi, Genişletilmiş özetler kitabı.

Oruç, B., Pekşen, E., Çakır, Ş. Interpretation of magnetic anomaly in the south of Lake Sapanca (Eastern Marmara Region, TURKEY) using an enhanced local wave number method. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics 22-24 October 2009 Isparta , p.261-266, 2009.

Oruç, B. ve Alpaslan, N. Subsurface imaging of the local area in the western of Gökçeada Island using normalized full gradient of self-potential data". International Symposium on Engineering and Agricultural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics 22-24 October 2009 Isparta, p.292-298, 2009.

Oruç, B. Detection of point dipole and line of dipoles by using euler deconvolution of the magnetic gradient tensor data". GARS2008, Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures,  p.113-116, İzmir, 2008.

Oruç, B. Keskinsezer, A. Manyetik anomalilerin normalize tam gradyenti ile yapısal süreksizliklerin görüntülenmesi. International Earthquake Symposium, 22-26 October 2007, Kocaeli.

Oruç, B. Keskinsezer, A. Normalize tam gradyent yöntemi ile petrol sahalarındaki manyetik temel kaya ondülasyonunun modellenmesi". IPETGAS 2007, The 16TH International Petroleum and Natural Gas Congress&Exhibition of Turkey, Bildiriler CD, ISBN 978-975-01656-2-7,  29-31 May 2007, Ankara.

Oruç, B. Normalize türevler ve analitik sinyallerle Marmara Denizi çizgiselliklerinin saptanması. The 17th. International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Extended Abstracts CD, November 14-17 2006, Ankara.

Oruç, B. ve Keskinsezer, A. Petrol sahalarındaki eğimli jeolojik basamak modelinin gravite gradyentlerle modellenmesi. Ipetgas 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, Bildiriler CD, 11-13 May 2005, Ankara.

Oruç, B. Gravite modellemede düşey türev analitik sinyal tekniği. Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, 319-323, 07-10 Aralık 2004, Ankara.

 

 
Anasayfa| Hakkımda | Yayınlar | Öğrenciler | İletişim | Linkler | Foto Galeri